ACTIVITEITEN

WIE WE ZOEKEN

DICTUM SAPIENTI SAT EST

Als deelnemers in de activiteiten van de Ambassade van Mars zoeken wij ieder die

  • een diepgewortelde belangstelling koestert voor het verschijnsel “mens” en voor het kosmische leven in het algemeen en
  • blijk geeft van een onbevangen, relativerende en van creativiteit getuigende visie op het bestaan.

Kortom: de Ambassade doet een beroep op iedereen die nog niet gelijkgeschakeld is door de massacultuur van inhoudsloze televisieverslaving en kritiekloos volgen van door de commercie in het bewustzijn geplugde onbenulligheden. De Ambassade streeft ernaar dat de mens zich zo snel mogelijk loskoppelt van de mediaplacenta langs welke een voortdurende gifstroom van non-informatie onze verdofte breinen binnensijpelt. Originaliteit, fantasie en creativiteit is het tegengif dat de Ambassade de tot geestloze dummy verwordende mens wil toedienen. Stop de collectieve beneveling van het consumptiefascisme! Word wakker! Blijf alert!

En kies tenslotte, als u er aan toe bent, voor het aanvragen van een visum voor de wereld van Mars.

[Zie: ‘visumbeleid’]

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?