ACTIVITEITEN

VISA

VISUMPOLITIEK

Eenieder die toegang vraagt tot de wereld van Mars, of het nu een bezoek aan de planeet zelf, dan wel een contactmoment met het wezen van Mars betreft, kan slechts beperkt gebruik maken van een aards reisdocument en dient bij de Ambassade een visumboekje aan te vragen. De Ambassade zal weliswaar ruimhartig zijn in de toekenning van visa maar hanteert scherpe criteria voor de toewijzing dan wel weigering van een dergelijk Document.

Belangrijkste beoordelingsnorm is de inhoud van de verplichte zelfgeschreven “verantwoording”, die elke aanvrager bij zijn verzoek dient te voegen en waarin kort de redenen dienen te worden uiteengezet voor een bezoek aan Mars dan wel de wens tot contact met het wezen van Mars. Het bezit van een geldig paspoort van welke terrale staat dan ook wordt door de Ambassade nadrukkelijk niet vereist voor de afgifte van een visumboekje. In sommige gevallen kan juist de weigering van een terrale regering om een onderdaan een paspoort uit te reiken een extra aanbeveling zijn voor de verstrekking van een Mars-visum.

In dit verband kan de Ambassade ook per direct visa verstrekken aan personen die erin geslaagd zijn de vermelding “zonder vaste woon- of verblijf-plaats” in hun paspoort opgenomen te krijgen; deze personen zijn ook vrijgesteld van de verplichting tot het indienen van bovengenoemde “verantwoording”.

Het mag ieder duidelijk zijn dat er in het toelatingsbeleid van de Ambassade geen enkele aardse logica of structuur zal worden ontdekt. Hoewel een scherpzinnig beoordelingssysteem ten grondslag ligt aan de afhandeling van de visumaanvragen, zal de procedure en uitkomst daarvan voor aard-bewoners verwarrend zijn en een predestinatieve dan wel van willekeur getuigende  indruk nalaten. Dit is een even belangrijk als onontkoombaar gegeven.. Besmetting van de pure en ongerepte wereld van Mars door verkeerde gedachten kan onmeetbaar veel gevaarlijker zijn dan de over-brenging van stoffelijke aardse virussen en bacteriën. Daarom maken verworpenen en wanhopigen der aarde een even grote kans op vlotte verstrekking van een visum als de coryfeeën uit kunst, politiek, wetenschap of bedrijfsleven.

Er valt vanuit aards perspectief niets van te zeggen. Categorieën als onzichtbaren, zuchtenden, stille genieën, faalangstige varieté-artiesten en bergbeklimmers, visionaire doch ongewapende krankzinnigen, twijfelende terroristen en vast-besloten revolutionairen, recent overledenen en nog ongeborenen maken een goede kans op probleemloze verstrekking van een reisdocument voor Mars. Zo ook bepaalde kunstschilders, mahatmatici, geïnspireerde steigerbouwers en desillusionisten. Het moge duidelijk zijn: aanvragen staat vrij, verstrekking is onvoorspelbaar.

Ten overvloede zij vermeld dat visumaanvragen van Bewust Naïeven en van geregistreerde leden van het Internationaal Verbond tegen het Klokkijken met voorrang behandeld worden.

 

Voorlopig zal de Ambassade zich beperken tot de uitgifte van visumboekjes van model W543330-AGWBV1XX19.

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?