ACTIVITEITEN

PARKEERBELEID

MAATREGELEN PARKEEROVERLAST

De oppervlakte van Mars is niet veel meer dan ongeveer een kwart van die van de aarde. Zeker als men zich realiseert dat over enige tijd deze begaanbare oppervlakte aanmerkelijk zal worden gereduceerd als gevolg van het interplanetair hulpprogramma ‘Water voor Mars’ is het duidelijk dat wij op deze planeet uiterst voorzichtig met de beschikbare ruimte om dienen te gaan. Al sinds de landing van het eerste aardse onderzoeksstation in de late herfst van 1971 (27 november A.T.; aardse tijdrekening) is het ongecontroleerd aanstormend onderzoekstuig een voortdurende bron van zorg voor de Marsiaanse autoriteiten.

Aardbewoners dienen zich rekenschap te geven van de letterlijk en figuurlijke “impact” van een dergelijke landing. Stel u de ravage voor in uw badkamer of keuken kort na de inslag van een dergelijke “onderzoekssonde”. En de  invloed op het geestelijk evenwicht en het familieleven van de bewoners van de getroffen locatie. Tot overmaat van ramp opent zich dan in het nog nadampende omhulsel van de lander een luik waaruit zich een tankachtig apparaat losmaakt dat u in uw meest intieme leefomgeving gaat betasten, filmen, tracht boringen te verrichten in uw kostbaar meubilair of uitgerekend in de gasleiding. En daarna begint stukjes te knippen uit het enige in huis aanwezige en als zodanig geregistreerde kunstwerk – de ets van Anton Heijboer. Stel u voor! Nu liggen de zaakjes op Mars wel enigszins anders in hun directe vormgeving maar het schrikeffect is er niet minder om. Een reden om maatregelen te nemen.

Regelmatig is het ons gelukt deze zogenaamd wetenschappelijke maar naar goedkoop aards televisivermaak riekende pottenkijkers al tijdens de vlucht of direct na het neerkomen uit te schakelen – helaas niet in alle gevallen.

Veel belangrijker nog dan optreden tegen deze incidentele inbreuken op de prive-sfeer van het wezen van Mars is het paal en perk stellen aan het langdurig verblijf van al dan niet mobiele aard-objecten op het zo kostbare Marsoppervlak.

Langs deze weg maakt de Ambassade van Mars bekend  dat met terugwerkende kracht vanaf 27-11-1971, 06.41 GMT (A.T.) alle door de aarde op Mars gestationeerde statische dan wel mobiele objecten parkeergeld verschuldigd zijn, volgens algemene beschikking van de autoriteit van Mars. De hoogte van de geldende tarieven zal een zuiver gemiddelde bedragen van de op dit moment bestaande parkeertarieven in de centra van de steden New York, Londen en Amsterdam.

De juridische afdeling van de Ambassade buigt zich momenteel over de consequenties van deze maatregel en procedurele wegen waarlangs de Ambassade binnen zeer afzienbare tijd tot inning van de verschuldigde gelden zal overgaan. De claims zullen worden ingediend bij de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika en van de Russische Federatie (als opvolger van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken). Men dient zich te realiseren dat de autoriteit van Mars één etmaal-tarief zal hanteren en geen gereduceerd nachttarief – de overlast is zowel tijdens de Marsdag als de Marsnacht in vergelijkbare mate aanzienlijk. De betreffende regeringen zullen vanaf heden regelmatig en ruim van tevoren op de hoogte gebracht worden van wijzingen in parkeertarieven, eventuele inrichting van speciale landings- en parkeerzones en veranderingen in de tot onze spijt zojuist weer gestegen tarieven voor het wegslepen van sondes en onderzoekskarretjes vanaf locaties waar de overlast eenvoudig te groot is.

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?