De aardse politiek

Ofschoon de Ambassade wel degelijk walgt van alle, bijna ondraaglijke aardse hypocrisie en onwaarachtigheid, blijkbaar vanzelfsprekende grootheden in het aardse politieke verkeer, en als gevolg daarvan zo nu en dan in een spontane reactie daarop uitspraken zal doen die de schijn van partijdigheid kunnen wekken, distantieert de Ambassade zich nadrukkelijk van elke vorm van het maken van een keuze in terrale conflicten.
De bron van elk disfunctioneren van de aardbewoner als verantwoordelijk hoeder van de zegeningen van zijn planeet wordt in het werk van de Ambassade voldoende benadrukt zowel als onderzocht: het menselijk angstdenken en de zelfvervreemding als gevolg daarvan.
Uitgangspunt voor de beoordeling van een eventueel bestaande zedelijke verantwoording van terraal menselijk handelen is dan ook de stelregel: ‘iedereen heeft (zijn eigen) gelijk en wij zijn allen sukkelaars’.

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?